MINORITET ER GADENS FOLK DER
ARBEJDER MED AT UDBREDE VIDEN OG
FOLKEOPLYSNING SOM GADESÆLGERE.
MINORITET SÆLGER:
ILLEGAL! MAGASIN ER ET KULTURMAGASIN OM STOFFER –
OM STOFKULTUR OG KULTURSTOF – PÅ GODT OG ONDT,
I ALLE SAMFUNDSLAG OG I HELE VERDEN
MINORITET ER STIFTET AF FORENINGEN ILLEGAL DER ARBEJDER MED AT
AFKRIMINALISERE GADENS FOLK
KONTAKT INFO (A) MINORITET